Polityka Prywatności plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały pozyskane od klientów za pośrednictwem strony aswebdesign.pl („Strona”).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.
 3. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać e-maila na adres kontakt@aswebdesign.com
 4. Strona przetwarza następujące dane osobowe:
 1. W przypadku zapisania się do formularza wyceny: imię, e-mail, telefon; Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by wysłać formularz z zapytaniem. 
 2. W przypadku złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania oraz ewentualnie dane przedsiębiorcy (firma, adres, numerem NIP). Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji procesu sprzedaży, w tym wysyłki towaru oraz realizacji uprawnień wynikających z reklamacji oraz w celach księgowych.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467
  .
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 10024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży, w szczególności wysyłki towaru, dokonania płatności, realizacji reklamacji oraz zaksięgowania sprzedaży. Lista podmiotów które przetwarzają dane:
  1. MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
 1. w zakresie newslettera: przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że złożone zostanie oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy;
 2. w przypadku złożenia zamówienia: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, w tym przez okres rękojmi, a w zakresie danych na fakturach VAT przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury.
 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (dane komputera). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputer, laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies (tzw. ciasteczka) są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, realizacji procesu zamówienia  (w tym zapamiętywania towarów dodanych do koszyka. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym) i prawidłowego działania pop-upów i formularzy. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia.  Pliki cookies są wykorzystywane również do gromadzenia danych w celu:
  1.  Analizy i Statystyk (liczba odwiedzających stronę, jak łączą się ze stroną , czas spędzony na stronie etc), 
  2. Marketingu (wykorzystywane do kierowania reklam na portach społecznościowych lub wyszukiwarkach internetowych).
  3. Narzędzi Społecznościowych (taki jak udostępnij na portalu społecznościowych lub polub/subskrybuj wybrany profil na danym portalu społecznościowym),

   Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.